Efficiency is a key to sustainable business.

เพราะเราเชื่อว่า AI จะเข้ามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ทุกๆด้าน และเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงนี้

ให้เราช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งกันของคุณ

เราคือทีมนักวิจัยแลพัฒนาด้านการ Train AI ด้วยวิธีการ Deep Learning โดยเรามีวัตถุประสงค์ ในการให้คำปรึกษา ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเตรียม AI ให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด

เราพร้อมจะให้คำปรึกษาเบื่องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา Model AI เพื่อแก้ไขปัญหา เฉพาะด้านใดๆ แก่องค์กรของท่าน เพื่อสร้าง AI ที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ

การให้บริการ

  • เทรน AI ขึ้นมาใหม่สำหรับปัญหาเฉพาะขององค์กรนั้นๆ
    สำหรับองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะ ทางเรายินดีนำเสนอบริการในการเทรน AI ขึ้นใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการแก่องค์กรของท่าน
  • AI สำเร็จรูปที่ผ่านการเทรนไว้แล้ว
    เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ท่านสามารถเลือกดูรายการ AI มาตราฐานที่เราได้เตรียมไว้เพื่อรองรับความต้องการในหลายๆด้าน เช่น การทำ OCR การอ่านป้ายทะเบียน การตรวจจับใบหน้า

ขั้นตอนการทำงาน

ยกหูโทรหาเรา เพื่อนัดหมายให้เราอธิบายหลักการทำงานของ AI และอธิบายปัญหาที่องค์กรคุณต้องการนำ AI เข้ามาแก้ไข
รวบรวม Data เพื่อใช้สำหรับการเทรน AI
รอรายงานและผลการเทรน AI โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 - 7 วันทำการ
นำ Model ที่ผ่านการเทรนเแล้วไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

โดยใช้งาน API ที่เตรียมไว้ คุณสามารถเข้าถึง AI ได้โดยง่าย
[CODE Demo]
เพื่อความสะดวกที่สุด Code Gears ได้เตรียม Software สำหรับการประมวลผล AI พร้อมด้วย feature สำคัญๆ เพื่อให้การนำ AI ไปใช้งานสามารถทำได้โดยเร็วที่สุด
เพื่อความสามารถและความรวดเร็วในการประมวลผล AI ด้วยโทรศัพท์มือถือโดยไม่ผ่าน Server ใดๆ คุณสามารถเรียกใช้งาน AI ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง ด้วยการนำ SDK ที่ทางเราเตรียมไว้ให้ไปใช้งาน

AI พร้อมใช้งาน

การตรวจจับหาวัตถุพื้นฐาน 1000 รายการ


อ่านต่อ

การตรวจจับป้ายทะเบียนและอ่านป้ายทะเบียนรถทุกประเภทในประเทศไทย


อ่านต่อ

การอ่านตัวอักษรภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษ


อ่านต่อ

Contact Us

ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อพูดคุยรายละเอียโครงการ สามารถกรอกฟอร์มด้านข้างหรือโทรหาเราได้ตามรายละเอียด้านล่าง
Code Gears Co., Ltd. | AI Lab
21 ซอยศาลาแดง1 ถนนศาลาแดง สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์
+66 2636 3978
+668 5115 3030

Email
Chet.C@CodeGears.co.th